Start
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memorian


År 1975 Hembygdsdag Kunsta
Den andra hembygdsdagen hölls i Kunsta 1975.

Men förträffligt väder, spelemän och lerbränning blev det en dag att minnas för alla deltagare.

 

 

 

 

foto GL.


 
 
 
 
Spelmän utan för Museet   Nöjda besökare

 
Spelman Lars Erik Jansson   Museibesökare och spelmän
 
Husgeråd i Museet   Del av museet innehåll
 
Intresse bland ungdom i Museet   Åskådare vid brännplatsen
 
Kanske en offersten enligt Linnéa Kulle   Intressanta åskådare
 
Brännung för lergods   Lergods att bränna
 
Spelmännen Kunsta parken   Vy ut över åkermarken