Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memorian


Styrelsen 2017
 

Gruppfoto
 

Ordförande
Lars Skedinger
Tel: 08-560 524 00
Mob: 070-268 36 42
larsskedinger@gmail.com
Kassör
Kjell Björk
Adelsö Ringväg 393
178 92 Adelsö
Tel: 070-7404148
k-bjork@telia.com

Vice ordförande

Agneta Collberg
Tel: 08-560 515 60
Mob: 070-224 99 35
agneta.collberg@nordemo.nu

Sekreterare

Siri Lundmark
Tel: 08-399706
Mob: 070-2482123
siri.lundmark@uvtcmail.se

Ordinarie ledamöter
Anders Ellström
Christina Qviberg
Maya Bergqvist

Hedersledamot
K V Jacobson


Suppleanter
Berit Dreyfert
Jan Bungegård
Laila Månsson Wester
Stefan Qviberg

Revisorer

Eva Wiklund
Eva Holmberg

Revisor
suppleanter

Seth Björk
Per Lundstedt

Valberedning
Anders Sahlén (sammankallande),
Jan Gertz, Jan Bystedt och Seth Björk

Boken kan beställas
av Anders Sahlén
Pris 100 kronor.

Minnen och berättelser
från Adelsö under
1920- och 1930-talen
av Arne Lindblad

Även denna kan beställas:

Minnesbilder från Adelsö
195 - 2002
av
Lars Erik Jansson
Pris: 100 kr.