Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memorian


Bästa Adelsöbor, vi behöver Er hjälp !!!

Sedan en tid har Adelsö Hembygdslags forskargrupp inventerat tillgängliga officiella arkiv för att klarlägga hur det gick till då Adelsö elektrifierades.

Utforskade arkiv är knapphändiga och till stor del utrensade. Av denna anledning vill vi ha hjälp av Er att rädda elens historia på Adelsö!

Till god hjälp skulle vara gårdsbunden dokumentation som:

- Andelsbevis i Munsö-Adelsö Elektriska Distributionsförening
- Kontrakt på elektrifiering
- Montörens arbetsbeskrivning
- Besiktningshandlingar
- Brevväxling angående elektricitet
- Eventuell korrespondens eller andra handlingar från föreningen

Personliga upplevelser av elektricitet som:
- Hur angelägen var man att elektrifiera?
- Vad var viktigast att använda elen till?
- Vad hindrade att man elektrifierade sin gård/hus?
- Blev man påverkad av reklam, grannar och elbolag?
- Inträffade incidenter och olyckor?
- Hur pålitlig var elen, frekvens på strömavbrott?
- Var det dyrt?

Upplevelsen och tidpunkten av anläggningsarbeten som:
- Kabel till från transformatorn vid Sjöängen till Stenby på Adelsö
- Kabel Adelsö-Kurön, Adelsö-Björkö, Adelsö-Tofta Holmar
- Elnätsdragning
- Transformatorstationer och elskåp
- Annekdoter om elinstallatörerna på ön

Vi är tacksamma för små och stora bidrag så snart som möjligt men senast
den 15 oktober till larsskedinger@gmail.com alt 070-2683642!

Föreläsningen den 22 november kommer
att presentera forskargruppens resultat!


 
 
  Kontaktpersoner:
Lars Skedinger 070-268 36 42
Agneta Collberg 070-2249935

 
  Adelsö Hembygdslag samarbetar med